LES DETTE FØR DU STARTER NY REGISTRERING

Hvis barnet ikke har bostedsadresse i Roan, Stoksund eller Åfjord,
så må dere også huske å ta kontakt med deres lokale menighetskontor.
Det er de som skal ha dåpssamtalen med dere i forkant av dåpen, selv om dåpen skal foregå her hos oss.

Når du starter å fylle ut, er det noen felt du ikke trenger å bruke:

På faddere etterspørres e-post, mobil, postnummer og sted. Men vi trenger kun navn og bosted.
Alle fadder må være mer enn 15 år, tilhøre et kristent trossamfunn som ikke forkaster barnedåpen og selv være døpt.

Det er viktig at du fyller inn mobil og epost på foreldrene, slik at vi kan få kontakt med dere.

Etter at skjemaet er sendt inn, vil vi på kontoret sjekke opp om den ønskede gudstjenesten passer,
og sende en bekreftelsesmail.

 


Om dåpen


I kirkene våre er dåp en del av søndagens gudstjeneste. Åpningsordene i dåpsliturgien framhever dåpen som en gave, som løfte og som inngang til fellesskap både lokalt og globalt.

Dåp og bekjennelse
Etter dåpshandlingen ber presten foreldre og faddere om å reise seg. Deretter blir det sagt hva som er foreldrenes og faddernes spesielle oppgave. Deretter reiser alle i kirken seg og bekjenner den kristne tro. En voksen dåpskandidat blir spurt om han eller hun sammen med den kristne menighet vil bekjenne forsakelsen og troen som de blir døpt til. Den trosbekjennelsen som blir brukt, ble utformet allerede på 300-tallet, og brukes hver søndag i kirker over store deler av verden. 

Tradisjoner gir trygghet
Vann helles i døpefonten først, og noen steder får en i dåpsfølget hjelpe til med det. Mange steder er både døpefont og dåpsfat gammelt. Det kan gi en spesiell opplevelse av trygghet og tilhørighet når den nye generasjon bli døpt fra det samme dåpsfatet som ble brukt da eldre familiemedlemmer ble døpt. 

Korstegn og hilsen 
Presten spør om navnet til barnet (eller nevner den voksnes navn). Deretter tegner presten et kors over brystet til barnet og leser en hilsen som ble brukt i den gamle israelittiske gudstjenesten: ”Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid”. 

Når presten spør om foreldre og faddere ønsker at barnet skal bli døpt er det den som bærer som skal svare. Selve dåpen skjer når presten øser vann tre ganger over hodet til barnet eller den voksne, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. 

Etter dåpshandlingen legger presten hånden på hodet til den døpte. Dette er med på å understreke den døptes nærhet til Gud. og er en handling Jesus har lært oss. Dåpshandlingen avsluttes med en takk til Gud for gavene og løftene i dåpen. 

Oppdrag fra Jesus 
Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Ved barnedåp kommer dette tydelig fram i den ene teksten som blir lest om Jesus som tar barna inn til seg og velsigner dem (Evangeliet etter Markus 10,13-16). Etterfølgere til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Den andre bibelteksten som blir lest handler om dette (Evangeliet etter Matteus 28,16-20).